Een laagdrempelige ontmoetingsplek, zoals de Stadskeuken, voorziet in een basale behoefte in elke samenleving. Een Agora of een ‘derde plek”.

Agora

Agora was de marktplaats en het hart van een burght in Hellas.

Het was de plek waar het sociale leven zich afspeelde. De agora was in eerste instantie een ontmoetings- en vergaderplaats voor de vrije burgers. Daarnaast werd de agora gebruikt als marktplaats en als plek waar men zich kon ontspannen.

Derde plek
De Amerikaanse socioloog Ray Oldenburg muntte de term ’derde plek’ als publieke ruimtes waar mensen elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten. Dit naast de eerste plek (thuis) en de tweede plek (werk). Schrijver Chuck Wolfe ziet kansen voor de toegevoegde waarde van ‘derde plekken’. Zo wordt de stad leefbaarder, is het idee.