Onze kernwaarden

Onze kernwaarden geven ons energie en focus op waar we voor staan en gaan.

KERNWAARDEN:Omschrijving:
InclusiefWij vormen een inclusieve samenleving waar iedereen bij hoort, een bijdrage aan mag leveren en verantwoordelijkheid voor draagt, ongeacht herkomst, religie, huidskleur en/of beperking. Dit doen we door ontmoeting, gemeenschapsvorming, participatie en inwoner initiatief te bevorderen van, voor en door een diversiteit aan groepen uit de Arnhemse samenleving.
RespectvolWe hebben respect voor mensen, dieren en de natuur. We hebben ook respect voor de organisatie, de ruimte, de faciliteiten en de kaders waarbinnen wij werken. Disrespectvol gedrag wordt niet getolereerd.
DuurzaamWe voorkomen zoveel mogelijk de verspilling van grondstoffen en energie. Alles heeft waarde en daar gaan we bewust mee om. Voedsel, afval, spullen worden waar mogelijk hergebruikt of gerecycled. Apparatuur en verwarming worden niet onnodig aangezet.
GezondWe dragen een gezonde leefstijl uit en we maken verantwoorde keuzes t.a.v. ingrediƫnten en producten die we gebruiken en verkopen.
LokaalWe versterken de lokale economie door zoveel mogelijk samen te werken en uit te wisselen met lokale ondernemers, leveranciers (stadslandbouw) initiatieven en maatschappelijke organisaties en initiatieven.
VernieuwendWe zijn een lerende organisatie en we ontwikkelen ons in samenwerking met andere partijen. We ondersteunen ondernemerschap, creativiteit en experimenten die bijdragen aan het creƫren van nieuwe gemeenschappen en innovatieve vormen van samenwerking.
VerbindendWe werken proactief aan verbinding in een pluriforme samenleving. Wij en onze samenwerkingspartners staan open voor andersdenkenden. We bieden een veilige plek en werken samen met iedereen die een positieve bijdrage levert aan een leefbare wijk, stad of wereld.