Het doel van de Stadskeuken is het bevorderen van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor bewoners van alle leeftijden uit Arnhem Centrum. Heb je daarvoor een idee of initiatief? Kijk dan op de pagina: Stadskeuken gebruiken voor openbare laagdrempelige ontmoetings activiteiten.

Lijkt de Stadskeuken je een leuke plek om andere vergaderingen of evenementen te organiseren? Ook dan ben je van harte welkom! Daarvoor gelden twee afspraken:

 1. Reserveren binnen 6 weken voorafgaand aan de geplande bijeenkomst:
  Je kunt de Stadskeuken alleen huren als er niet al een laagdrempelig ontmoetingsevent voor bewoners is gepland. Dat realiseren we door de verhuur alleen open te stellen binnen een periode van 6 weken voorafgaand aan de datum waarop de geplande bijeenkomst zal worden gehouden.
 2. Marktconforme verhuurtarieven: Voor de verhuur van de Stadskeuken hanteren we zoveel mogelijk marktconforme tarieven. Dat doen we om twee redenen:
  • Met de opbrengsten uit de verhuur kunnen we de doelstellingen van de Stadskeuken financieren en realiseren.
  • We willen een eerlijke marktpositie innemen ten opzichte van collega’s die commercieel zalen en vergaderruimte aanbieden.
  • NB: Tegelijk willen we het voor maatschappelijke organisaties mogelijk houden om de Stadskeuken voor hun vergaderingen en events te gebruiken.

   Daarom zetten we ook hier de drie tarieven in:

 • Maatschappelijk tarief (MT-lager tarief)
 • Standaard Tarief (ST)
 • Tarief met maatschappelijke Bijdrage (TmB-hoger tarief)

 

Behoor je tot een organisatie die afhankelijk is van giften en donaties? Dan vragen we je om bij projectaanvragen het Standaard Tarief mee te nemen in je Subsidie aanvraag. Mocht onverhoopt je subsidie aanvraag niet gehonoreerd worden, dan kun je bij ons de Stadskeuken gebruiken tegen het Maatschappelijk Tarief.

 

Behoor je tot een organisatie die in staat is de Stadskeuken een steuntje in de rug te geven? Dan verzoeken we je om het Tarief met Maatschappelijke Bijdrage te volgen (TmB)

[table “3” not found /]