De Stadskeuken is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor álle Arnhemmers:

 • Qua leeftijd: jong, middelbare leeftijd of senior.
 • Qua herkomst: medelander of vanuit het buitenland.
 • Qua welgesteldheid: van minder welgesteld tot bemiddeld.

De Stadskeuken hanteert verschillende tarieven voor verschillende gebruikers. Daarmee maken we het mogelijk om laagdrempelig toegang te waarborgen voor degenen die tijdelijk weinig financiële draagkracht hebben, én regelen we dat zodanig dat de exploitatie van de Stadskeuken daar niet in negatieve zin onder leidt.

Het systeem wat we daarvoor gebruiken is in Nederland en daarbuiten bekend onder verschillende termen:

Wij bij de Stadskeuken hebben deze principes op de volgende manier ingevoerd. De Stadskeuken hanteert drie standaard drie verschillende tarieven:

 1. Maatschappelijk Tarief (MT)
 2. Standaard Tarief (ST)
 3. Tarief met maatschappelijke bijdrage (TmB)

 

Maatschappelijk Tarief (MT)
Dit is een symbolisch laag tarief, waarmee elke inwoner van Arnhem in staat is om aan deze activiteit deel te nemen.
Doelgroepen:

 • Gelrepashouders
 • Ieder ander die van zichzelf oordeelt dat hij of zij tijdelijk een financieel beperkte draagkracht heeft

Wie tot deze groep behoort willen en kunnen wij niet toetsen, jij wel. Dus als je van dit tarief gebruik wilt maken, is het voldoende als je maatschappelijk tarief noemt bij het reserveren of bestellen.Wie onterecht misbruikt maakt van onze vrijgevigheid, mag daar de rest van zijn of haar leven mee dealen. Die last laten we graag daar.

Standaard Tarief (ST)
De Stadskeuken kan op basis van het hanteren van het Standaard tarief kostendekkend werken.
Doelgroep: Iedereen die het standaard tarief kan dragen en niet de mogelijkheid of behoefte heeft om financieel extra bij te dragen.

Tarief met maatschappelijke bijdrage (TmB) Doelgroep: je hebt een hart voor de samenleving en je bent in staat wat extra’s bij te dragen. Daarmee stel je de Stadskeuken in staat om een laagdrempelig tarief aan te bieden aan anderen die minder welvarend zijn. om bij te dragen.

Om de  Stadskeuken voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, én om  tegelijkertijd de bedrijfsvoering van de Stadskeuken gezond te houden, hanteren we drie tarieven:

 • MT: Maatschappelijk tarief: Een zodanig laag tarief dat voor iedereen de toegang mogelijk is en blijft. Dit maatschappelijk tarief is van toepassing voor iedereen met een Gelrepas, en verder iedereen die zich het Standaard tarief niet kan veroorloven.
  Is ook het maatschappelijk tarief voor jou bezwaarlijk? Spreek een van de Stadskeuken medewerker aan, dan vinden we altijd wel een oplossing! En gaan we controleren of jij ten onrechte van dit aanbod gebruik maakt? Nee dat gaan we niet doen. Iedereen die ten onrechte gebruik maakt van ons aanbod zal daar de rest van zijn of haar leven mee mogen dealen. Dat is dan jouw Karma, en niet de onze.

 • ST: Standaard tarief: een kostendekkend tarief, waarmee we de Stadskeuken draaiend kunnen houden.

 • TmB: Tarief met maatschappelijke bijdrage : Voor eenieder die de extra kosten kan dragen en op deze manier zijn of haar maatschappelijke bijdrage vorm wil geven. Met deze extra bijdrage zijn we in staat om het Maatschappelijk Tarief aan te bieden. Houden we geld over, dan kiezen we elk jaar een Lokaal Arnhems Goed Doel uit. Welke dat is en hoeveel zij ontvangen, zullen we jaarlijks op de website en in het jaarverslag publiceren.

 

Op al onze onze tarievenlijsten, zul je deze driedeling tegenkomen:

 • MT     Maatschappelijk Tarief
 • ST      Standaard Tarief
 • TmB  Tarief met Maatschappelijke bijdrage

 

[table “2” not found /]
[table “3” not found /]
Consumpties:
De Stadskeuken is vrijgesteld van BTW
MT: Maatschappelijk TariefST: Standaard TariefTmB: Tarief met Maatschappelijke Bijdrage
Toe te passen kortingscode:MT-OverigST-Overiggeen
Kan thee of koffie4,00 €6,00 €8,00 €
Kop koffie0,75 €2,00 €3,00 €
Kop thee
0,75 €2,00 €3,00 €
Koek/Plak Brownie0,50 €1,50 €2,00 €
Vruchtensap (Bio)1,50 €3,00 €4,00 €
Soof (Spa Rood met natuurlijke smaken)1,25 €2,50 €3,50 €
Pilsn.v.t.3,00 €4,00 €
Speciaal biern.v.t.4,00 €5,00 €
Wijnn.v.t.4,00 €5,00 €
Soep1,05 €3,50 €5,25 €
Tosti1,50 €3,50 €5,00 €